กำหนดการสอบ

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2565
รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2566