กำหนดการสอบ

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2564
รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2564