ขั้นตอนการสมัคร

PDF Embedder requires a url attribute

สมัครออนไลน์ที่
http://admissions.rmutk.ac.th/
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.